Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Other Design, Development, Production And Service Of Household Weighing Apparatus 2019-08-12 ~ 2022-08-05 Đã xác minh
ISO13485 ISO13485 Other Design, Production And Sales Of Body Scales (Export To USA) 2019-10-12 ~ 2022-10-12 Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 IAF Zhongshan Frecom Electronic Company Limited 2019-08-11 ~ 2022-08-05 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE TUV SUD Electric scales 2014-03-17 ~ 2016-03-16 Đã xác minh
TUV mark TUV mark TUV SUD Electronic Body/Body fat/ Kitchen Scale 2014-03-20 ~ 2016-03-19 Đã xác minh
CE CE Other 2017-03-30 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE Other 2017-04-10 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE AGC BABY SCALE 2018-06-29 ~ Đã xác minh
CE CE BV KITCHEN SCALE 2017-06-21 ~ Đã xác minh
CE CE BCTC F13-B 2017-01-09 ~ Đã xác minh
CE CE BV body fat scale VFS204 2017-07-20 ~ Đã xác minh
CE CE BV 2019-05-08 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE BV 2019-07-16 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE BCTC Bluetooth scale 2019-06-23 ~ Đã xác minh
FCC FCC TCB Digital Transmission System 2019-07-14 ~ Đã xác minh
CE CE BV Zhongshan Frecom Electronic Company Limited 2019-01-09 ~ Đã xác minh
REACH REACH HCT body fat scale 2017-06-13 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
QDL Bluetooth qualified design listing 100518 QDL Bluetooth qualified design listing Home & Garden>>Household Scales>>Body Fat Scales 2017-08-27 ~

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này